Puur NLP

 

Wat is NLP?

De afkorting NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Neuro verwijst naar het neuro gedeelte in het lichaam, oftewel de hersenen en het brein.
Linguïstische verwijst naar het gebruik van taal en de betekenis die taal kan hebben in alle opzichten.
Programmeren staat voor het idee dat de mens zijn communicatiesystemen zo kan programmeren (organiseren) dat de gewenste doelen bereikt worden.

NLP vergroot door middel van taal en communicatie je invloed op je onbewuste brein processen. Als je kunt benoemen wat er gebeurt tijdens je eigen denkprocessen, dan maakt het jezelf hiervan bewust. Dit bewustzijn helpt je om  beter te kunnen voelen, beter te communiceren of om tot een betere aanpak te komen op je werk of in je relatie.

Bij NLP leer je te denken over je eigen manier van denken. Deze manier heb je geleerd als kind, als puber, als jong volwassene. Je hebt denkwijzen en -patronen overgenomen of ontworpen naar het voorbeeld van je ouders, opvoeders en leerkrachten. Je hebt ideeën voor waar aangenomen en toegepast in je leven. Deze ontwikkeling maken we allemaal mee en is heel normaal, maar het is goed om je af te vragen hoe jouw denken tot stand komt. NLP helpt je daarbij.

Jouw manier van denken vindt niet in isolatie plaats, maar reageert ook op je omgeving en beïnvloedt je omgang met anderen. Tijdens de NLP-opleiding leer je ook hoe anderen omgaan met jouw denkpatronen en hoe jouw denken je verbale en non-verbale communicatie beïnvloedt. Als je leert hoe je met jezelf en anderen communiceert, kun je deze manier bijsturen. Met NLP leer je hoe je dit doet op een manier waar jij en de mensen om je heen zich allemaal goed bij voelen.

De geschiedenis : Het ontstaan van NLP

De grondleggers van NLP Richard Bandler en John Grinder werkten in de jaren ’70 samen op de universiteit van Californië.

Zij vroegen zich af: ‘Hoe komt het dat sommige therapeuten in korte tijd  grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben? Wat is de succesformule van deze therapeuten en hoe kunnen wij die formule leren toepassen? Om deze vragen te beantwoorden observeerden ze aandachtig enkele succesvolle personen uit het domein van de psychotherapie : Frits Perls, Vergina Satir en Milton Erickson. Ze ontdekten uit talloze observaties van gesprekken de bijzondere structuren in hun communicatie. Bandler en Grinder verwerkten de gevonden structuren uit in modellen en technieken om deze kennis overdraagbaar te maken.

Vandaag de dag worden in verschillende instituten over heel de wereld hun modellen en technieken gebruikt om  de opleidingen NLP eigen te maken aan mensen die daar voor geïnteresseerd zijn en hun communicatie willen verbeteren.

 

          

 

 

 

“NLP leert je bewust te worden van je onbewuste innerlijke processen.”

Voor wie en voor wat is NLP ?

Persoonlijke ontwikkeling

NLP laat je zien hoe de wereld waarin jij leeft zich vormt. De opleiding toont je wat je als kind leerde van je ouders, je leerkrachten, je opvoeders en je grote voorbeelden. Het maakt zichtbaar wat je zelf voor waar aanneemt en hoe je dat meeneemt in je belevingswereld.

Dit inzicht stimuleert je om nieuwe doelen te stellen en keuzes te maken om meer uit je leven te halen. NLP-technieken helpen je om die keuzes vloeiend in je leven te introduceren en op te nemen in je persoonlijkheid.

Zakelijke communicatieve ontplooiing

Het inzicht in communicatie dat NLP je leert verbetert je omgang met je personeel en collega’s. Je word je bewust van je eigen rol in de verkoop, vergaderingen en klantenservice en verbetert daardoor je mensenkennis en overtuigingskracht.
Er bestaan binnen NLP verschillende methodieken en technieken voor leidinggevende in bedrijven om een verbindende communicatie tot stand te brengen met werknemers en opdrachtgevers. Om zo mensen te motiveren wat naar betere prestaties en resultaten zal leiden in hun werkzaamheden.

 

Neem contact met ons op voor Essensia’s cursussen voor bedrijven.

Voor opvoeders en leerkrachten

Zowel studenten als docenten hebben baat bij de verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden waarin NLP je inzicht geeft. Door te weten hoe je denkbeelden vormt, verhoog je de efficiëntie waarmee je de leerstof aanbiedt. NLP-technieken verruimen de leervaardigheid van je studenten en zorgen ervoor dat ze zich de leerstof eigen maken op een manier die voor hen het beste werkt. Voor scholen bieden wij vormingsdagen voor jongeren aan om leerlingen tot inzicht te brengen wie ze zijn, en wat ze willen om zo de juiste studie keuze te kunnen maken die het best bij hem/haar aansluit.

Voor hulpverleners en coaches

NLP geeft coaches en hulpverleners efficiënte methodes om dieper inzicht te krijgen in de psychische binnenwereld van hun cliënten. Niet alleen weet de hulpverlener zo beter welke vorm van hulp het beste bij zijn cliënt past, maar NLP biedt zelf ook een ruimer palet aan hulptechnieken.